Verantwoording

Vanaf de oprichting van de stichting is duidelijk geworden dat voor het doen slagen van de projecten persoonlijke aandacht en ondersteuning essentieel zijn. Vanuit het bestuur wordt het project minimaal twee keer per jaar bezocht. Toch blijft de stichting afhankelijk van iemand ter plaatse, die sturing aan de dagelijkse gang van zaken geeft en de verantwoording neemt voor de juiste besteding van de financiële middelen. Daarvoor zijn twee mensen uit de plaatselijke bevolking aangewezen. Zij leggen verantwoording af.

Via internetbankieren kan de Stichting Maladah Gambia in Nederland het overzicht houden, waaraan de opgenomen financiën zijn besteed. Twee keer per jaar zitten bestuursleden met de twee verantwoordelijke mensen aan tafel en bespreken met hen de punten van aandacht van dat moment. Naast dit persoonlijke contact is er regelmatig telefonisch en mailcontact tussen Gambia en Nederland.

In Nederland ontvangen donateurs en sponsors ieder kwartaal een nieuwsbrief, waarin de stichting tekst en uitleg geeft over de laatste ontwikkelingen van het project in Gambia. Ten behoeve van de Belastingdienst wordt een financieel verslag gemaakt en op de website gepubliceerd.

Door de Coronaperikelen was het voor het bestuur niet mogelijk Gambia te bezoeken. In december 2021 zijn wel 2 bestuursleden naar Gambia geweest.