Basisschool Kunkujang Jattaya

Kunkujang Jattaya is een plattelandsgemeente in het westen van The Gambia. De bevolking leeft voornamelijk van de landbouw en is arm. In 2006 werd, na realisatie van de school in de wijk Fajikunda van de stad Serekunda, contact gelegd met de stichting of zij kon helpen met de realisatie van een school. Tot dat moment moesten de kinderen 7 kilometer (ruim 1,5 uur) lopen naar de dichtstbijzijnde school. 

In 2008 is gestart met 6 lokalen en toiletten. Door een Engels - Nederlandse onderneming werd in het dorp een waterput geslagen. Daar vandaan is er een waterleiding naar de school aangelegd zodat men beschikt over water. 

Medio 2010 hebben wij de 2e fase kunnen realiseren waarmee de school beschikt over 10 lokalen, een bibliotheek annex magazijn en een lerarenkamer. Door gebruik te maken van lokale ondernemers als metselaars, timmerlieden, tegelzetter en loodgieter hebben wij werk tegen een eerlijke prijs uit handen kunnen geven. Doordat wij de offertes direct met de betrokkenen hebben kunnen regelen is er geen geld aan de strijkstok blijven hangen. Voor ongeveer € 37.000 hebben wij deze uitbreiding kunnen realiseren. In oktober 2010 werd de school feestelijk heropend. Medio 2011 bezochten circa 250 kinderen de school, het schooljaar 2013-2014 ongeveer 400 kinderen en vanaf september 2014 meer dan 500. De groei komt doordat we in de onderbouw een aantal klassen verdubbeld hebben en we zijn gestart met middelbaar onderwijs.

In oktober 2015 kwam de nieuwe lerarenkamer gereed. We hebben deze kamer zo groot laten bouwen dat er ook les gegeven kan worden. Tijdens het bezoek in oktober werd de stichting twee klaslokalen, die in het dorp staan, aangeboden waarin het kleuteronderwijs gegeven zou kunnen worden. Deze lokalen vertoonden wat achterstallig onderhoud maar ondertussen zien ze er weer prachtig uit. Hierdoor hebben we ook twee lokalen op de school over die we kunnen gebruiken voor basis en middelbaaronderwijs. Het aantal leerlingen per oktober 2015 was 607.

01-2017

In het schooljaar 2016-2017 is het aantal leerlingen wederom gegroeid. Bij de aanvang van het schooljaar stond de teller op 765 kinderen.

Het lerarenverblijf is zo goed als klaar. Het kan in gebruik genomen worden. Van de highschool is het eerste blok met 6 lokalen ook gereed. Binnenkort start men met het tweede blok.

Klik hier voor foto's of hier 2016

September 2022.

Er zitten nu 1735 kinderen op deze school in de leeftijd van 3 tot 21 jaar.

Klik hier om Kunkujang Jataya via GoogleMaps te bekijken.

01-2017 Hieronder ziet u het terrein van de school. De nieuwbouw staat links boven. Het lerarenverblijf, hun keuken en de douche en toilet gelegenheid staat aan de linkeronderzijde van het terrein. Met het blauwe dak.

Door te scrollen zoomt u in.