Oktober 2013

Medio september zijn wij weer voor een aantal weken in Gambia geweest. In april is er veel vergaderd om een nieuw schoolhoofd aan te stellen op onze school in Kunkujang Jataya. Mr. Babucarr Suwareh van het ministerie, heeft geholpen  een goede, tijdelijke vervanger te vinden voor Mr. Baboucarr John, die tot aan april met veel inzet de leiding heeft gehad over  onze school. Wij zijn Mr. John heel erkentelijk voor al zijn inzet van de afgelopen jaren.   

 Mr. Omar Touray is in april door het ministerie als interim schoolhoofd aangesteld. In de maanden daarna heeft hij al enkele zaken aangepakt met veel succes. Zo heeft hij o.a. een ‘womengroup’  van het dorp geholpen om in de tuin rondom de school, allerlei groenten te gaan verbouwen.  Dit om de kinderen een goede maaltijd te kunnen geven. Eventueel kan er overgebleven groente verkocht worden dat weer ten goede komt aan de dorpsbewoners die het minder hebben. Klik hier voor enkele foto's tijdens de installatie.

Mr. Omar Touray heeft nu in een gesprek met ons aangegeven deze nieuwe functie te ambiëren en  heeft van het ministerie toestemming gekregen om deze functie voor twee jaar te behouden. Wij zijn erg blij met zijn besluit. Hij is erg betrokken bij de school en heeft vernieuwende ideeën.

Door de sterke groei van inwoners in Kunkujang en omgeving is het aantal aanmeldingen op onze school ook fors toegenomen. Er wordt gekeken hoe we op korte tijd meer kinderen kunnen plaatsen. Er staan al meer dan 50 kinderen op deze wachtlijst en deze is nog groeiende.   

Ook is in Gambia de Maladahfoundationgroup opgericht. Deze stichting zal de belangenbehartiger worden van Maladah in Gambia. In het stichtingsbestuur hebben plaatsgenomen, als voorzitter de heer Babucarr Suwareh, directeur van het ministerie van onderwijs, als vice voorzitter Mrs. Isatou Ndow, hoofd van het Gambiacollege (PABO) , als coördinator, ons vorige schoolhoofd de heer Baboucarr John en als secretaris zijn opvolger Omar Touray. Voor Public Relations zit in deze stichting Mr. Malang Badjie, hij is nauw betrokken bij de algehele organisatie op onze school.

Deze nieuwe stichting heeft ten doel de belangen van de onderwijsprojecten ter plekke te kunnen behartigen.

Mr. Badji, Mr. Touray, Mrs. Ndow, Mr. Suwareh, Mr. John