Juni 2011

Beste vrienden van Maladah Gambia

Eind april is er in de omgeving van Tilburg een ‘Gambia weekend’ geweest waaraan wij ook hebben deelgenomen. Het voornemen is een overkoepelende organisatie op te zetten van Nederlandse stichtingen die op allerlei gebied in Gambia werkzaam zijn. Dit was een vruchtbaar weekend waarin gesprekken geweest zijn met de minister van Buitenlandse Zaken en de ambassadeur voor de Benelux van Gambia.

Klik hier voor het de hele nieuwsbrief