Gambia College Brikama (12-2011)

Sinds begin 2011 wordt het Gambia College, waar mogelijk,  door de stichting ondersteund met schoolmeubilair. Begin 2011 werd kennis gemaakt met Metsje Krol, die vanuit Hogeschool Windesheim voor 3 jaar adviseert op het gebied van onderwijs. Van Metsje vernamen wij de situatie waarin het Gambia College verkeert, namelijk  veel studenten en weinig faciliteiten, zoals slechte schoolborden, onvoldoende meubilair en te weinig computers. Nadat de school werd bezocht is besloten het Gambia College, waar mogelijk, de komende de jaren te gaan helpen met zaken die zij hard nodig hebben.

Klik hier voor de foto's

St. Charles Lwanga Lower Basic School

2011

De St. Charles Lwanga Lower Basic School is een school in de wijk Fajikunda waar ruim 2.000 kinderen naar school gaan. Komend jaar willen wij voor deze school beginnen met het inzamelen van ruim 50 schoolborden omdat de huidige borden bestaan uit een zwart geschilderd stuk hard board. De foto´s geven een kleine impressie van de school.

Zie ook het 2e bericht over deze school.

Klik hier om de foto´s te bekijken

Kunkujang Jattaya - Adult Education

2011

De schoollessen zijn van maandag tot en met vrijdag 'van s ochtends 8.30 uur tot 13.00 uur. Omdat de school 's middags leeg staat is besloten ouderenonderwijs aan te bieden. Begonnen met het aanbieden van Engelse les zal dit in de toekomst worden uitgebreid met rekenen. Met het ouderenonderwijs hopen wij twee dingen te bereiken namelijk:

- de ouders laten zien hoe belangrijk het is dat hun kinderen leren lezen, schrijven en rekenen.

- de meeste ouders spreken alleen inlandse talen als Wolof en Madinka. Omdat Engels de officiële voertaal in The Gambia is helpt de kennis van het Engels hen bij onder andere officiële documenten. Wanneer zij ook leren rekenen helpt hen dit bij de verkoop van eigen geteelde producten.   

 Klik hier om de foto's te bekijken

Kunkujang Jattaya

Het kleuter en basisschool-project in Kunkajan Jataya, een plattelands-gemeenschap waar in het geheel geen onderwijs was, werd in oktober 2010 officieel geopend. De school bestaat uit 10 lokalen, een bibliotheek annex magazijn en een lerarenkamer. Het onderwijs is uitgebreid met vervolgonderwijs voor leerlingen van 13 tot 15 jaar.

Klik hier om de foto's te bekijken