De stichting

Stichting Maladah Gambia

Stichting Maladah Gambia is van mening, dat elk kind recht heeft op onderwijs. Onderwijs is tevens de basis voor werkgelegenheid en een gezond toekomstperspectief.

Omdat Gambia best wat hulp kan gebruiken wil Stichting Maladah Gambia zich inzetten voor de bouw en het verbeteren van schoolgebouwen. Hierbij kunt u denken aan kleinschalige hulp als de bouw van toiletten, het aanbrengen van schoolborden en het verstrekken van leermiddelen (boeken, schriften en pennen). Met de gekozen aanpak is Stichting Maladah Gambia voor veel kinderen een hulp.

Helpen door scholen te bouwen en te financieren

De plaatselijke bevolking wordt zo in staat gesteld de schooltjes voor hun kinderen te bouwen en het meubilair te vervaardigen. Op deze manier wordt tevens een steentje bijgedragen aan de plaatselijke werkgelegenheid. Daarnaast wordt hulp verleend bij de educatieve opzet en het aantrekken en begeleiden van leerkrachten. Ook wordt bijgedragen in de jaarlijkse kosten, die zowel de scholen als ouders moeten maken.

Sponsor een kind in Gambia

Word donateur of steun ons met uw gift

Stichting Maladah Gambia bestaat geheel uit vrijwilligers. Uw bijdrage komt dan ook voor 100% ten goede aan de projecten! Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL75ABNA0425887022 van de ABN Amro bank ten name van Stichting Maladah Gambia te Maarn. Vermeld aub uw gegevens in de omschrijving. Wij kunnen u dan op de hoogte houden van onze activiteiten.

Waarvoor onze hartelijke dank!