Willem van Oranjeschool Kampen

uit nieuwsbrief 17 van 9 oktober 2015 van de Willem van Oranjeschool te Kampen.

Gambia zegt "Dank jullie wel!"

Aan de stichting Maladah Gambia is de opbrengst overgemaakt van het zendingsgeld. Een mooi bedrag van 625 euro! Dankzij deze gift is het mogelijk dat een grote groep kinderen naar school kan in Kunkajan om te leren lezen, schrijven en rekenen.

Vaak vallen de oogsten in dit gebied met veel landbouw en visserij tegen en voor ouders is het dan dikwijls financieel onhaalbaar om de kinderen naar school te sturen. Geld wordt ook gebruikt om schoolborden, meubilair en computers aan te schaffen.

Ook in dit cursusjaar proberen we via het meegebrachte zendingsgeld op maandag weer een mooi bedrag bij elkaar te sparen voor de kinderen in Gambia. In een aantal klassen op de Willem van Oranjeschool staat de spaarmeter inmiddels al op ruim dertig euro. Een mooie start dus. Als dat zo doorgaat dan zouden we wel eens duizend euro bij elkaar kunnen brengen met elkaar. Hopelijk spaart iedereen daarom flink mee. De Stichting Maladah Gambia bedankt dan ook alle kinderen en hun ouders voor de fantastische gift!