December 2019

Vrienden van Maladah,

Kerst en de jaarwisseling staan weer voor de deur. Dat is een reden om even om te kijken, maar ook om vooruit te kijken. Het afgelopen jaar heeft ons veel gebracht, de leerlingen hebben bij de landelijke examentoetsen enorm goed gepresteerd. Daarom alle complimenten aan directie en leerkrachten. We zijn hen dankbaar dat de school door hen op een hoog niveau staat. Dit is ook te merken aan het aantal leerlingen, maar liefst 1392 op dit moment verdeeld over kleuterschool, basisschool voortgezet en hogeschool. Men komt graag naar de Maladah School. Wij zijn blij en trots op deze resultaten.

Er is dit jaar veel gerealiseerd o.a. een plaats waar de kleuters en de groepen één en twee van de basisschool hun lunch heerlijk in de schaduw kunnen nuttigen Ze hoeven niet zoals voorheen in de felle zon te zitten. De keuken is ook onder handen genomen. Er is nu een dubbele schoorsteen met twee kookplaatsen, waardoor het voor de ’kookdames’ makkelijker werken is en de zware ketels beter te hanteren zijn. Deze verbetering zal zeker rugklachten voorkomen.                                                                                                                                           Zowel op de basisschool als op de Junior en Senior school (voortgezet onderwijs) is er in de meeste lokalen nu elektrische verlichting aangebracht. Nu kunnen de lokalen - indien nodig - ook `s avonds worden gebruikt. Doordat het echt aardedonker kan worden hebben we bij verschillende gebouwen aan de buitengevels verlichting aangebracht, waardoor het een stuk veiliger is. Deze verlichting werkt op beweging sensoren. De nieuwe lokalen van de highschool zijn nu allemaal voorzien van ventilatoren. Met name in de middag werd het in de lokalen dusdanig warm dat het ten koste ging van de concentratie. We gaan er van uit dat deze maatregelen voldoende zijn en dit probleem nu voorgoed is verholpen.   De sportgelegenheden zijn aanzienlijk uitgebreid. Er is inmiddels een extra volleybal- en voetbalveld gerealiseerd, waardoor het voortgezet onderwijs over eigen velden kan beschikken. Voor het scheikundelokaal hebben we diverse instrumenten aan kunnen schaffen, waardoor de leerlingen de meeste proeven kunnen uitvoeren. Dit had prioriteit aangezien de eerste studenten van onze school in 2020 examen moeten doen. De verdere uitbreiding kan geleidelijk gebeuren. De instrumenten zijn over het algemeen nogal prijzig dus we schaffen het meest noodzakelijke aan.  

De leerlingen die in 2020 eindexamen doen is de groep waarvan de meesten vanaf de kleuterschool tot en met de highschool het onderwijs op de Maladah school hebben doorlopen. Het zal dan ook een bijzondere mijlpaal worden waarop u en wij bijzonder trots kunnen zijn Dit is het waarom we dit met z’n allen doen. We hopen voor alle studenten dat er een goed resultaat behaald wordt.

Met een grote school als in Kunkujang ontkom je helaas niet aan verdrietig nieuws. Eén van onze leerlingen is aan malaria overleden. Medicatie mocht niet helaas meer baten. Ons medeleven gaat uit naar haar ouders.

Tot slot, ondanks al het verdriet ook nog een mooi bericht. Mariatou, de leerling die afgelopen jaren met hele ernstige infecties aan haar been kampte is geopereerd en hersteld zodat zij sinds september onze school weer kan bezoeken.

Namens het bestuur van Stichting Maladah Gambia wens ik u en uw dierbaren goede feestdagen en een goed en gezond 2020 toe.

Met vriendelijke groet,

Henk Alberts, voorzitter

September 2018

Tijdens de vakantie zijn de schoolgebouwen van de onderbouw geheel geschilderd. Dit moet om de paar jaar. Het ziet er weer netjes uit.

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan. We hebben een nieuw schoolhoofd de heer Balanding Dibba, voor de onderbouw. De heer Omar Touray is vanwege gezondheidsproblemen een half jaar eerder met pensioen gegaan. Hij heeft de school 6 jaar geleid en heeft veel betekent voor de school en het contact met de plaatselijke bevolking. Wij danken hem voor zijn enorme inzet.

De lokalen van het voortgezet en het hoger onderwijs zijn bijna gereed om te gebruiken. Omdat we ook computerles willen verzorgen is in dat betreffende lokaal naast glas in de ramen ook een plafond aangebracht. Hierdoor hopen we dat het minder stoffig wordt. Voor ons in Nederland is het normaal dat er glas in de kozijnen zit. In Gambia is dat allerminst 'gewoon'. In de normale klassen zit geen glas in de ramen. Het is er dan minder warm en het waait wat door. Nadeel is dat tijdens een stofstorm alle klassen onder een dikke laag zand liggen. De bankjes voor de highschool worden momenteel gemaakt. Ze worden hoger dan de eerdere die we al hadden omdat de kinderen ook groter zijn.

Voor de highschool moet er ook een lokaal ingericht worden om scheikunde lessen te kunnen geven. Momenteel wordt uitgezocht wat daarvoor nodig is.

In totaal begon de school dit jaar met 1189 leerlingen.

Highschool

Wie had dat gedacht toen we met onze school in Kunkujang Jattaya begonnen. Een school met 6 klassen zodat de kinderen in ieder geval zouden kunnen lezen en schrijven. Nu in 2018 wordt de highschool gebouwd. We kunnen de kinderen dus vanaf 4 jaar tot dat ze klaar zijn om naar de universiteit op onze school les geven. Hiervoor hebben ze in Gambia een naam. We zijn voortaan een Circleschool.

De bouw van de klassen voor de highschool vordert gestaag zoals u op de foto's van de highschool kunt zien.

November 2017

November 2017

Dit jaar is de school gestart met ongeveer 800 leerlingen. 420 van het lager onderwijs, 224 van het voortgezet onderwijs en 49 op de highschool. Daarnaast nog een aantal op de 'kleuterschool'.

Die komen niet allemaal uit Kunkunjang, het dorp waar de school staat. De school heeft een regiofunctie gekregen. Vooral de hogere klassen worden door kinderen uit de omtrek bezocht.

De afgelopen tijd gebouwde middelbare school is gereed voor gebruik. Voor de leiding van de school betekende dit een uitbreiding. Voor de highschool is een nieuwe directeur en een adjunct- benoemd. Hier betaald ons goede contact met het ministerie zich uit. Beide heren zijn door de overheid aangesteld en worden door de overheid betaald.

De nieuwbouw voor de leerkrachten is ook in gebruik. We hadden gerekend op 10 leerkrachten die gedurende de week zouden overblijven. Daar hebben we ook de bedden voor gekocht. Bij ´BETER BED´ kregen we vanwege dit aantal een korting als we daar ook een melding van maakten op de website. Bij deze. Nu blijkt dat de kamers bijna dubbel worden bezet. Men heeft provisorische ´bedden´ op de grond gemaakt. Tijdens het bezoek van de voorzitter, afgelopen weken, heeft hij ter plaatse bedden bijgekocht. Matrassen hadden we al gekregen van een ziekenhuis dat ging verhuizen.

We krijgen nu ook meer te maken met de eisen die de overheid aan een school stelt. Het gehele terrein 250x250 m1 is voortaan met gaas omheind. De kleuterschool is weer terug onder het zelfde dak. De lokalen in het dorp zijn verlaten en worden nu voor opslag van materialen gebruikt.

De school heeft voortaan ook een eigen watervoorziening. We zijn daardoor niet afhankelijk van de dorpspomp.

 voor enkele foto´s klik  hier

Uitbreiding van de school 2016/2017

In eerdere berichten heeft u kunnen lezen dat er plannen waren om nabij de school woonruimten te maken voor de leerkrachten die niet in het dorp wonen. Men verblijft dan van maandag tot vrijdag op school en gaat in het weekend naar huis. Dit is gebruikelijk in Gambia. Dit zal vooral zo zijn omdat de vervoersmogelijkheden anders zijn dan in Nederland.

Wij kunnen u mededelen dat de bouw van deze verblijven is gestart. Tegelijkertijd is ook de bouw van de Seniorschool gestart. Er is ook een nieuwe waterput geslagen zodat men geen gebruik hoeft te maken van de eerdere put nabij de school.

Om u een indruk te geven van de bouw zullen hier de gestuurde foto's worden geplaatst. Voor degenen die de eerdere bouw hebben gevolgd zal het opvallen dat veel op dezelfde manier gebeurd maar, dat er toch ook dingen professioneler gedaan worden. Dit komt omdat deze opdracht door een echte aannemer wordt uitgevoerd. De bouw was te groot voor de plaatselijke bouwploeg. Voor foto's klik hier.

Deze bouw zou niet mogelijk geweest zijn zonder de enorme steun die Maladah krijgt van MRC Holland Foundation.

Foto's van de 'Headmaster'

We hebben met het hoofd van de school afgesproken dat als er leuke dingen van de school te melden zijn, hij foto's daarvan zal sturen. We kunnen hier ook de voortgang van de bouw van twee lokalen volgen. 

Deze worden dan op Facebook (direct) (zoek op: Maladah Gambia) en iets later op de website geplaatst. De foto's worden met een telefoon gemaakt.

Voor de foto´s kijk onder Fotogalerij Maladah.

2 Nieuwe lokalen

Op 13 februari 2016 was de plaatselijke bevolking van Kunkujang Jattaya bezig met het graven van de fundering voor 2 nieuwe lokalen. Zie foto's hieronder. De bouw zal te volgen zijn onder het kopje: Foto's van de Headmaster.

De MRC Holland Foundation helpt ons enorm bij het realiseren hiervan. MRC Holland is een bedrijf dat zich bezig houdt met het ontwikkelen van DNA gebaseerde diagnostick kits waarmee wereldwijd de oorzaak van erfelijke ziekten bepaald wordt. Meer informatie over dit bedrijf is te vinden op www.mlpa.com

 

 

Droevig bericht

Heden, 9 februari 2016 bereikte ons het droevige bericht dat ons voormalige hoofd van de school, de heer Babucarr John, plotseling is overleden.

Vanaf het eerste begin was Babucarr betrokken bij de school. Ook na zijn pensionering bleef hij ons met raad- en daad terzijde staan. 

Wij verliezen in hem ook een dierbare vriend.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen sterkte bij dit verlies.

 

 

Schoolschrift

Tijdens het laatste bezoek aan Gambia heeft de voorzitter contact gelegd met een drukkerij. Bij deze drukkerij hebben we nu schriften besteld. De eerste zending is gearriveerd.

Enkele foto's

December 2015

December 2015 was voor Maladah Gambia een goede maand. Diverse scholen hadden actie's op touw gezet voor het goede doel.

In Boxtel, op de Petrusschool, was een Kerstmarkt georganiseerd. De kinderen hadden diverse plakwerkjes en andere kerstversierselen gemaakt en de ouders mochten die kopen.

Andere kinderen hadden cakejes en andere lekkernijen gebakken ook met het doel deze te verkopen. De stichting had er een stand waarbij men het aantal schelpen in een vaas mocht raden en waar men informatie kon krijgen over het sponsoren van kinderen.

Ook in Den Haag op de Basisschool de Horizon was een Kerstmarkt georganiseerd ten bate voor Maladah.  De leerlingen hadden in verschillende kramen kerststukjes, versieringen en andere knutselwerkjes uitgestald voor de verkoop. Ook waren er diverse zelf gemaakte versnaperingen te koop. Het was een gezellige en druk bezochte markt en er is een prachtig bedrag voor Maladah bijeen gebracht. Enkele foto's

In Maarn waren enkele bestuursleden 3 dagen te gast in de Plus supermarkt welke vanuit de noodwinkel naar het nieuwe pand is verhuisd. Zij mochten daar voor Maladah artikelen verkopen welke niet meer terug keerden in het vernieuwde assortiment. Het waren intensieve dagen maar gezien de opbrengst meer dan de moeite waard.

De PKN gemeente in Maarsbergen heeft in de kerstperiode een benefiet concert georganiseerd met het optreden van het gospelkoor Good News uit Huizen, tevens werd het levend Kerst verhaal in de Meijerhorst uitgebeeld door heel veel vrijwilligers. Beiden zijn erg goed bezocht en de baten waren voor Maladah.

 

Willem van Oranjeschool Kampen

uit nieuwsbrief 17 van 9 oktober 2015 van de Willem van Oranjeschool te Kampen.

Gambia zegt "Dank jullie wel!"

Aan de stichting Maladah Gambia is de opbrengst overgemaakt van het zendingsgeld. Een mooi bedrag van 625 euro! Dankzij deze gift is het mogelijk dat een grote groep kinderen naar school kan in Kunkajan om te leren lezen, schrijven en rekenen.

Read more: Willem van Oranjeschool Kampen

Aanbouw september 2015

September 2015.

Zoals eerder beschreven is de school sterk groeiende. Waar we in september 2014 36 kinderen in het voortgezette onderwijs verwachtten zitten er nu bijna 100. Dit heeft gevolgen voor het aantal leerkrachten. Voor het middelbaar onderwijs heb je per klas meerdere leerkrachten nodig. Als gevolg hiervan bleek dat de kamer van de directeur, die ook als lerarenkamer werd gebruikt te klein was. Daarom hebben we besloten een nieuwe lerarenkamer bij te bouwen. Deze hebben we zo groot uit laten voeren dat we er ook lessen in kunnen geven als dat nodig mocht blijken. Nu is de ruimte bijna klaar. Als het nieuwe schooljaar aanvangt hopen we het geheel gebruiksklaar te hebben. 

Mei 2014

De delegatie waar eerder over bericht werd is weer gezond thuis gekomen. (Tijdens ons verblijf maakten we tijdens een bezoek aan een familie mee wat Malaria voor een kind betekent. Door snel naar het ziekenhuis te gaan is het kind weer opgeknapt.)

Read more: Mei 2014

Wat wij kunnen gebruiken:

Aan de stichting wordt vaak gevraagd wat wij zoal kunnen gebruiken. Hieronder staan zaken die wij verschepen.

  • Schoolmateriaal, potloden, schriften, vouwblaadjes ed.
  • Lockers
  • Duplo voor de kleuterklassen.
  • Mobiele telefoons (werkend)
  • Muziekinstrumenten. De leiding van the College (PABO) wil graag muzieklessen verzorgen aan de leerlingenMet de kennis die de leerlingen daarmee opdoen kunnen zij andere kinderen ook muziek onderricht geven. Blokfluiten.

 

Daarnaast zoeken wij bronnen van inkomsten. Een zo'n bron is de lege inktcartridge van printers. Wij verzamelen die en als we er voldoende hebben worden ze verkocht. De inkomsten daarvan komen ten goede aan de stichting. Ditzelfde geldt voor niet werkende mobiele telefoons.

Mocht u dergelijke zaken willen doneren neem dan contact op met een van de bestuursleden. Zie 'Contact'.

Wij krijgen ook regelmatig aanbod van sportkleding. Ook daar zijn we blij mee, maar omdat de stichting zich primair richt op onderwijs, en ook het verschepen van sportkleding geld kost, stellen we een bijdrage in de kosten erg op prijs.

Mulock Houwerschool te Amersfoort

uitpakken cadeausKinderen willen vaak iets doen voor andere kinderen, die het minder hebben. Een van de acties die op touw wordt gezet is het verzorgen van schoenendozen met bijvoorbeeld een tandenborstel en tandpasta, een knuffeltje en wat andere dingen waarvan men denkt dat het fijn is voor de ontvangende kinderen.

De Mulock Houwerschool uit Amersfoort had wat anders bedacht. Omdat op de school in Kunkujang bijna 400 kinderen les krijgen is het niet te doen om zoveel schoenendozen te vullen. Daarom is er voor gekozen om grotere dozen te vullen met spulletjes die men op de school goed kan gebruiken.

Toen de dozen op enkele tafels werden neergezet hoorde je het geroezemoes van de kinderen die op dat moment nog les kregen. In de pauze was het zover. Het hoofd van de school verzamelde de kinderen rondom zich en begon met het openen van de dozen. Voor iedere klas was er een doos. Bij het zien van zoveel mooie dingen was men erg blij.

Namens de kinderen van de Maladahschool willen wij de gulle gevers hartelijk bedanken!

klik hier voor enkele foto's.

 

Gambia College Brikama (02-2012)

Begin februari 2012 is een aantal vrijwilligers naar Gambia afgereisd om de schoolborden, die eind 2011 per container naar Gambia zijn vervoerd, te installeren. Zoals eerder gemeld waren de bestaande canvas en zwart beschilderde hardboardplaten in een bedroevende staat. Van de 50 verzonden schoolborden zijn er uiteindelijk 42 geplaatst. De resterende 8 borden werden geschonken aan een middelbare school, gelegen tegenover het College, waar veel mee wordt samengewerkt.

Tijdens de symbolische overhandiging van de schoolborden werden wij door mevrouw Isatou Ndow bedankt voor wat vanuit Nederland voor het college gedaan werd. Deze dank gaat uiteraard naar al die scholen en bedrijven die ons in 2011 geholpen hebben aan de schoolborden. Naast de schoolborden werden enkele pc’s overhandigd waarmee het totaal aantal nu op circa 30 pc’s uit komt. Gezien de grootte van het instituut zijn dit nog veel te weinig computers.

Volgens Metsje Krol, die vanuit Hogeschool Windesheim te Zwolle voor 3 jaar het college ondersteunt en adviseert op onderwijskundig gebied, is het maken van de examens op papier een (te hoge) kostenpost. Er wordt, met hulp van Nederlandse studenten, gewerkt aan het maken van computerprogramma’s om examens mee te kunnen maken. Daarnaast is er vanuit Nederland ondersteuning om een netwerk op te zetten voor de computers die er nu zijn.

Omdat er een tekort is aan bijna alles wil de stichting zich het komende jaar gaan concentreren op schoolmeubilair en computers om hiermee de faciliteiten voor de studenten te verbeteren. De stichting zal Isatou Ndow en het ministerie van onderwijs in Gambia helpen met het in Nederland zoeken naar een flink aantal computers.

Klik hier voor foto's

Naschrift:

2013

Dit is ondertussen gelukt. Door diverse schenkingen heeft de College nu de beschikking over twee computerlokalen met daarin een dertigtal PC's per lokaal.

Gambia College Brikama (04-2011)

Afgelopen maand hebben wij in Gambia met Metsje Krol gesproken. Metsje is als docent verbonden aan Hogeschool Windesheim en is sinds januari van dit jaar voor 3 jaar in Gambia om advies te geven op het gebied van onderwijs. In deze hoedanigheid heeft zij te maken met het Gambia College, een opleidingsinstituut voor docenten. Metsje attendeerde ons er op dat er ook aandacht moet zijn voor de opleiding van onderwijzers. Scholen bouwen is allemaal fantastisch maar zonder goede docenten is goed onderwijs schaars.

Bij bezoek aan het Gambia College werd wel duidelijk wat Metsje bedoelde. Geen fatsoenlijk meubilair, schoolborden van een schandalig slechte kwaliteit en onvoldoende materialen.

Voor ons reden om Metsje de komende tijd te gaan helpen aan onder andere 50 schoolborden. Er is contact gezocht met leveranciers van digitale schoolborden hetgeen er in geresulteerd heeft dat wij inmiddels een aanbod van 30 'oude' schoolborden hebben gekregen. Een fantastisch resultaat in twee weken tijd.

Klik hier voor foto's van The Gambia College